Nye indlæg

Kategorier

 

Bestyrelsesmøde d. 22/2-17

23-02-2017
Som de fleste nok har bemærket, sker der en hel del i og omkring FC Odense lige i øjeblikket. Derfor fremrykkede vi et planlagt bestyrelsesmøde til igår.
Dagsordenen var blandt andet de seneste dages medieomtale. Og vi er i bestyrelsen enige om at vi går all in i bestræbelserne på at få toiletfaciliteter. Vi skal selv kunne rejse en gos slat penge. I den forbindelse vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at give en hånd med når muligheden tilbyder sig for at tjene nogle penge til klubben. Bare en time, vil betyde alverden, det er vigtigt for klubben at alle giver en hånd med på den ene eller anden måde. Også når der inden så længe bliver kaldt til arbejdsdag i klubben. Bestyrelsen har et kæmpe arbejde foran os, selvom vi har fået fantastisk medieomtale og vi har fået politikere i tale, er vi kun ca. 5% igennem det arbejde der venter os. Hvis dette skal lykkes, OG DET SKAL DET, så bak op om dem der går forrest. Vi klarer det nemlig ikke uden alle jer andre.
 
En enig bestyrelse vedtog også FC Odenses fremadrettede værdigrundlag. I bund og grund er det disse værdier klubben er bygget på, og via dem som klubben har været styret udfra altid. Værdigrundlaget vil bestyrelsen forslå den næste generalforsamling, at vi får dem skrevet ind i vores vedtægter, således at vi sikre at fremtidige bestyrelser altid er forpligtet til at lede FC Odense ud fra disse grundprincipper.
Værdigrundlaget ser således ud:
 
Fodbold for sjov
• Fællesskabet kommer altid før resultatet.
Sportslige ambitioner er vigtige i FC Odense, men vi går aldrig på kompromis med fællesskabet. Intet hold, intet medlem er vigtigere end andre i FC Odense.

• Klubånd, ikke kun holdånd.
Holdånd er vigtigt på grønsværen, når modstanderne skal besejres. Vi dyrker klubånden på tværs af holdene, igennem frivilligt arbejde i klubben og sociale arrangementer. Ved en stærk klubånd, sikres FC Odenses udvikling og fremtid.

• Medlemmernes klub
Bestyrelsen er nedsat af medlemmerne på generalforsamlingen, til at skabe de bedste rammer for kerneaktiviteten, fodbold. Bestyrelsen skal og vil altid arbejde efter filosofien om, at det er medlemmernes klub. Medlemmerne ER klubben, ejer klubben og via generalforsamlingen, klubbens og dermed bestyrelsens øverste myndighed. Det er bestyrelsens ansvar at klubben ikke forfordeler et enkelt medlem eller hold.

• Lokalt arrangement
FC Odense vil engagere sig i lokalområdet. Vi søger at få flere til at dyrke fodbold i Sanderum, uanset niveau. Vi vil altid arbejde på et godt og tæt samarbejde med Sanderumskolen. Vi vil altid søge den gode dialog og samarbejde med områdets andre foreninger. Vi vil altid søge lokale sponsorer, før vi søger udenfor Odense SV. Vi vil lave offentlige arrangementer af kulturel og/eller social karakter.
 
En enig bestyrelse vedtog også en stramning af tegningsretten, således at der ikke skulle være nogen tvivl økonomisk, at vi alle vil klubben det bedste. Dette skal også vedtages og skrives ind i vedtægterne ved næste generalforsamling, men bestyrelsen vil allerede nu efterleve dette.
Fra 0-500 kr kan kasseren alene tage en beslutning om et køb til klubben. 501-2000 kr skal kasserer og formand være enige i beslutningen om at bruge disse enge. 2001 kr og over, skal dette vedtages af et flertal på et bestyrelsesmøde. 

Kategori: Nyheder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC Odense | CVR: 30787463 | Mågebakken 199 R, 5250 Odense SV  | Tlf.: 50690958